โซลาร์ภาคประชาชน

 

กกพ. ประกาศโครงการโซลาร์ภาคประชาชน อนุมัติต่อโครงการโดย กกพ. กำหนดระยะเวลาโครงการ ปี 2564 - 2573 ขยายเพิ่มเป็น 90 MW.
อัตรารับซื้อไฟเท่าเดิม คือ 2.2 บาท/หน่วย ต่อเนื่องจากปี 2565

ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ให้บ้านพักอาศัยสามารถติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา สามารถขายไฟให้กับการไฟฟ้าได้ในราคา 2.2 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดให้บ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟแบบ 1 เฟส ติดตั้งแผงโซลาร์ขายไฟได้สูงสุด 5 กิโลวัตต์ (kWp.) โดยดูจากขนาดรวมของแผงโซลาร์ บ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟแบบ 3 เฟส ติดตั้งโซล่าเซลล์ขายไฟได้สูงสุด 10 กิโลวัตต์ (kWp.) โดยดูจากขนาดรวมของแผงโซลาร์


Visitors: 2,442