ติดตั้งทิศไหนดี

 

☀ เราทราบกันดีกว่า การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ต้องติดตั้งในพื้นที่โล่งไม่มีอะไรบดบัง เพื่อให้รับแสงแดดได้ดีที่สุด แต่ก็มีคำถามที่น่าสนใจจากหลาย ๆ คนว่า ควรติดตั้งทิศไหนเพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์ได้พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด

✨ ทิศที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุดนั่นคือ ทิศใต้ เนื่องจากว่าแสงแดดจะเดินทางมาจากทิศตะวันออกเสมอ ทำให้ทิศใต้ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ฉะนั้นการหันแผงโซลาร์เซลล์ไปทางทิศใต้จะทำให้การผลิตพลังงานได้สูงที่สุด

❌ ส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงนั่นคือ ทิศเหนือ เนื่องจากในประเทศไทยดวงอาทิตย์จะขึ้นจากทิศตะวันออกและอ้อมไปทางทิศใต้เสมอ ทิศเหนือจึงได้รับพลังงานแสงแดดน้อยที่สุดนั่นเอง

Visitors: 2,442